Altı Nokta Körler Derneği Logo
Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi

ŞARTNAMELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK ŞART ORTAK KAMPANYA DUYURUSU


Sakatlar haftasında gündemi sakatlar belirlesin, hep birlikte “şartnamelerde erişilebilirlik şart” diyelim. Engelliler olarak birçok kamusal üründen ve hizmetten, ürünlerin veya hizmetlerin en baştan evrensel tasarım ve erişilebilirlik ilkelerine göre tasarlanmamaları veya teminde erişilebilirlik kriterinin uygulanmaması sebebiyle eşit olarak yararlanamıyoruz. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için, kamu tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin temininde, oluşturulmasında ve güncellemelerinde erişilebilirliğin şart olmasını talep ediyoruz. Bu amaçla da kamu ihale yasası ve yönetmeliklerinde düzenleme ve değişiklikler yapılarak tüm ürün ve hizmetlerin tedarikinde, yapımında ve güncellemelerinde oluşturulacak şartnamelerde erişilebilirlik standartlarının yerine getirilmesinin zorunlu kılınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda TBMM tarafından yasal ve mevzuat düzenlemesinin yapılmasını, Kamu ihale kurumu tarafından şartnamelerde erişilebilirlik kıstasının aranmasını talep ediyoruz.

Kamuda yapılan tüm ihalelerde erişilebilirlik şartının aranmasının zorunluluk haline getirilmesi talebimizi içeren basın bildirisini 10 Mayıs tarihi itibariyle tüm sivil toplum örgütlerinin imzasına açtık. 11 Mayıs akşamı ise sakatlar olarak bu talebimizi sosyal medyadan #ŞartnamelerdeErişilebilirlikŞart etiketiyle dile getirelim dedik. 11 Mayıs saat 21:30’da herkesi Twitter’da #ŞartnamelerdeErişilebilirlikŞart demeye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini @TBMMresmi 

@TBMMresmi, tüm siyasi partileri etiketleyip; Kamu İhale Kurumunun adını geçirerek talebimizi duyuracağız. Ayrıca diğer tüm kurumları da konusuna göre etiketleyebiliriz. Sağlık alımları için Sağlık Bakanlığını, Eğitim alımları için Milli Eğitim bakanlığını… etiketleyebiliriz. Haydi yine sesimizi bir ve gür olarak çıkaralım. Sakatlar haftasında talebimizi duymayan kalmasın. Şartnamelerde erişilebilirlik şart olsun, kamu herkes için erişilebilir olsun

Konuyla ilgili basın bildirimizi aşağıdan okuyabilir, imzacı olmak isteyen örgütler basın bildirimizin sonunda yer alan bağlantıdan imza taleplerini gönderebilirler.

Saygılarımızla;

 

Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi

Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası

Engelsiz Erişim Derneği

Evrensel Görme Özürlüler Derneği

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği

Sesli Betimleme Derneği

Türkiye Körler Federasyonu

 

ŞARTNAMELERDE ERİŞİLEBİLİRLİK ŞART OLSUN

ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

          Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan araştırma verilerine göre nüfusun %6.9’unu engelliler oluşturmaktadır. Sağlıklı bir engelli veri tabanının bulunmaması ve engelli nüfusun idari kayıtlar üzerinden tespit edilmesi ile uluslararası istatistikler birlikte değerlendirildiğinde bu oranın asgari %10 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarına sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlerin, eşitlik ilkesi gereğince vatandaşlarının farklılıkları göz önünde bulundurularak, evrensel tasarım ilkesine uygun, kapsayıcı ve bütünleşik bir anlayış ile erişilebilir olarak sunulması esastır.

Fakat ülkemizde kamu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerde erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aranmadığı için açık alanlar, yol ve kaldırımlar, bina ve eklentileri, sosyal donatı alanları ve kent mobilyaları, park ve oyun alanları, spor tesisleri, internet siteleri ve mobil uygulamaları ile daha pek çok ürün ve hizmet engelliler için erişilebilir değildir. Kamu; erişilebilirlik standartlarına uygunluk şartı aramadan sunduğu bu ürün ve hizmetleri, tekrar ek mali kaynak harcayarak engelliler için erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışma yapmaktadır. Bu da kamu kaynağının etkinliğini ve verimliliğini düşürmektedir.

Oysa ABD’de 1973’lü yıllarda başlayan erişilebilirlik düzenlemeleri mevzuat çalışmaları, Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilen Avrupa Erişilebilirlik Yasası kamu tarafından temin ve tedarik edilecek olan tüm mal ve hizmetlerin erişilebilirlik standartlarına uygun olma şartı aramaktadır. Böylece kamu tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerden, bütün vatandaşlar eşit ve erişilebilir olarak faydalanabilmekte, engelliler için erişilebilirlik düzenlemeleri yapmak amacıyla kamu kaynağı kullanılmasına da ihtiyaç duyulmamaktadır.

Anayasamızın 10’uncu Maddesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin 9’uncu Maddesi, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7’inci Maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlerin esasen erişilebilir olması şarttır. Ancak, engelliler için mevzuatta var olan erişilebilirlik düzenlemeleri genel bir mahiyette şart koşulmadığı için uygulamaya geçememektedir.

Bu bağlamda; tüm kamu kurum ve kuruluşları için bağlayıcı nitelikte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12’nci Maddesinde değişiklik yapılarak, temin ve tedarik edilecek tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işlerinin erişilebilirlik standartlarına uygun olarak yapılması için ihaleye çıkmaları ya da doğrudan temin gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmelidir. Erişilebilirlik standartları ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası kuruluşların standartları da mevcuttur.

          4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılacak bu değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetler ile inşaat ve yapı işleri engelliler için erişilebilir olarak gerçekleşecektir. Ve hizmet sunumundan sonra erişilebilirlik düzenlemeleri için ilave kamu kaynağı kullanılmayacağından, kamu kaynağı etkin ve verimli bir biçimde kullanılmış olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İmzacı Sivil Toplum Örgütleri:

 

  1. Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi
  2. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı
  3. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası
  4. Engelsiz Erişim Derneği
  5. Evrensel Görme Özürlüler Derneği
  6. Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği
  7. Sesli Betimleme Derneği
  8. Türkiye Körler Federasyonu

 

Siz de sivil toplum örgütü olarak; eşit ve erişilebilir bir Türkiye için kampanyamıza destek olmak isterseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıda bulunan formu doldurunuz.

https://forms.gle/EVTpN8GeK6sB3Un87

Haberler


Geçmiş Olsun Türkiye

Detay

Çelenk fotoğtrafı, üzerinde altınokta körler derneği yazıyor

33. Olağan Genel kurul Sonucu

Detay

Mutlu yıllar yazan yeni yıl kutlama fotoğrafı

Mutlu Yıllar

Yeni yılınızı içtenlikle kutlar; sağlıklı, mutlu, başarılı ve sevgi dolu bir yıl yaşamanızı dileriz.

Detay

etkiniz ab propgramı afişi

Engelli Kadınların Hak İhlalleri Raporu

Detay

Çalışma Yaşamında Engelli Kadınlar ve Mobbing Çalıştayı

1950 yılında kurulmuş olan ve 33 ilde şubesi bulunan, Altı Nokta Körler Derneği bugüne kadar başta eğitim ve istihdam olmak üzere görme engellilere yönelik birçok sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirmiş bir sivil toplum örgütüdür.

Detay

LC Waikiki’den Dünyada Bir İlk

LC Waikiki, Görme Engelli Bireyler İçin LCW Sense Uygulamasını Hayata Geçirdi

Detay